Bijzondere woorden

Woord extra informatie
Bekering zie bij besproken passages Hnd 9
Discipel zijn zie bij navolging
Drie  
Eeuwige Leven  
Einde der Tijden Mat, Mc en Luc
Evangelie     
Geloven, Geloof  
Genezing  
Genieten Prediker
Gezondheid  
God, El, Elohim  
Goddelozen  
HEER, Here, heer  
Hemelen  
Hoop / Hopen  
Jahweh  
Komst Paulus
Kracht(en)  
Liefde / Liefhebben  
Koninkrijk der   Hemelen  
Koninkrijk van God  
Leerling zjin zie bij navolging
Losprijs  
Lijden  
Naar de Schriften  
Navolging  
Offers - Inleiding
Offers - Dankbaarheid
Offers - Verbond
Offers - Herstel Relatie
Offers - Pesach
 
Ongelovigen  
Opname  
Rechtvaardig maken  
Samaria, Samaritanen  
Scheppen / Schepping  
Tempel van de Geest  
Teken(en)  
Ten derde dage  
Veertig  
Verbond  
Verkiezen  
Vergeving  
Verlossing  
Verzoening - sociaal  
Verzoening - cultisch  
Vrijmoedigheid  
Wederkomst Paulus
Wonder(en)  
IJdelheid der ijdelheden Prediker
Ziekte  
Zonde  
   
terug

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus