Veertig

Veertig in combinatie met een tijdsduur (dagen of jaren) geeft niet zozeer de lengte van de tijd aan; het wil zeggen dat het een buitengewone tijd betreft. Het is een kwalificatie van de dagen of jaren. Het betekent dat het leven in die periode anders dan anders is. (Snijders, p. 85)
Dat is dus een andere symboliek dan een lange tijd, een mensenleven of een generatie zoals ook wel eens wordt verondersteld.
Voorbeelden:

 • Bij de zondvloed regent het 40 dagen en nachten (Gen 7: 4. 10. 12 en 17)
 • Elia is 40 dagen onderweg naar de Horeb (1 Kon 19: 8)
 • Het leven van Mozes kent 3 periodes van 40 jaar (Hand 7: 23. 30. 36 en 42)
 • Israël zwerft 40 jaar door de woestijn (Deut 2: 7, Ps 95: 10; Neh 9: 19)
 • Mozes is 40 dagen op de Sinaï (Deut 9 en 10)
 • De verspieders zijn 40 dagen op verkenning in het beloofde land (Num 13:25)
 • Goliath daagt de Israëlieten 40 dagen uit. (1 Sam 17: 16)
 • Nineve zou over 40 dagen verwoest worden. (Jona 3: 4)
 • Een aantal koningen heeft 40 jaar geregeerd: David (2 Sam 5: 4; 1 Kon 2: 11) Salomo (1 Kon 11: 42) en Joas (2 Kon 12: 1) evenals de priester Eli (1 Sam 4: 18)
 • Jezus wordt 40 dagen in de woestijn verzocht (Mc 1: 12 parr)
 • De periode van verschijningen van de Opgestane duurt 40 dagen (Hnd 1: 3)
terug

Wat is nieuw?

11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus