Welkom

Welkom op 'Wonen in een Verhaal'. Een site die helemaal gewijd is aan de verhalen van de Bijbel en wat die kunnen betekenen voor het geloof.

De meest recente blogs vindt u HIER
Lees meer 

Logo

De eerste letter van het eerste woord in de bijbel is de ב die een b of v klank aangeeft en meestal beth (spreek uit ‘beet’) wordt genoemd. Beth betekent huis, woning, onderkomen in het Hebreeuws.
Lees meer 

Wonen in een Verhaal

Mensen hebben niet alleen letterlijk een woning nodig, ook figuurlijk. Verhalen bieden dat: onderdak.
Lees meer 

Verhalen te over

Verhalen te over. Vandaar de afbeelding hierboven van een volle boekenplank. Staat er ook een verhaal tussen om ahw in te wonen? Een verhaal zo veelzijdig en ruim dat je alle ervaringen van je leven ermee kunt verbinden?
Lees meer 

Verhuizen

Het huisje dat de beth is, heeft een opening. Om naar buiten te gaan en te leven en werken. Om weer naar binnen te gaan en op adem te komen. Dat is een groot verschil met een gevangenis waarin je vast zit.

Lees meer 

Uitspraken

Een paar uitspraken van bekende schrijvers geven een indruk van waar het op deze site over gaat.
Lees meer 

Perspectief

De blogs zijn geschreven vanuit een binnenperspectief. Dwz ik schrijf als christen over de Bijbel, het geloof en andere zaken. Je kunt dat subjectief of vooringenomen vinden - dat is het ook - maar elk ander gezichtspunt, bv als psycholoog of historicus of socioloog, is dat ook. Een neutraal, objectief vogelperspectief bestaat niet.
Lees meer 

Gebruik van de site

Over opbouw van de site, linkjes, beeld, bijbelversie, zoeken, jaartelling en hij/zij.
Lees meer 

Copyright

De blogs zijn van eigen hand, maar ondenkbaar zonder het werk van vele schrijvers. Waar ik hen citeer geef ik dat aan.
Lees meer 

Interessante sites

Er zijn meer sites gewijd aan narratieve theologie
Lees meer 

Wat is nieuw?

11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus