Gebruik van de siteNavigatie

De site is eenvoudig van opzet:

 • Eerst is er een menu ‘Narratieve Theologie' waarin we kort uitleggen wat het is en wat het belang van verhalen is voor zingeving. Narratieve theologie roept ook vragen op: bestaat God alleen in het verhaal, of ook ‘in het echt?’. En hoe belangrijk is het dat de historische verhalen op iets terug gaan dat echt gebeurd is?

 • Het menu ‘Kleine Verhalen’ brengt je bij passages uit de Bijbel die op de site besproken worden.

 • Uit al die Bijbelse verhalen komt een groter verhaal naar voren: God is liefdevol betrokken op mensen. Er zijn natuurlijk ook andere grote verhalen die daarmee concurreren. En er is veel kritiek gekomen op de grote verhalen. Dit vind je allemaal in het menu ‘Grote Verhalen’

 • Dan volgt een vijfdelig menu ‘Theorie’ over taal en communicatie, tekst en vorm, lezen en vertalen, uitleg-verklaren-interpreteren, uitlopend op 'geestelijke lezing' (lectio divina)

Linkjes

Linkjes zijn herkenbaar aan de rode letters en de rode streep eronder. Er zijn twee soorten.
 1. Linkjes die je aan moet tikken. Daarna kom je op een andere deel van de site.
  Deze doorklik-linkjes hebben dezelfde achtergrond als de rest van de tekst (wit)
  Werkt op laptop, pc, mobieltje en tablet.
 2. Linkjes die je alleen maar hoeft aan te wijzen met je muis. Daarna verschijnt er een tekst in beeld, bv uit de bijbel of een kleine toelichting.
  Deze lees-linkjes hebben een grijze achtergrondkleur. NB: dit werkt alleen met muis dus op laptop en pc;  helaas niet op tablet en mobieltje.

Beeld

De site is responsive, dwz de webpagina's worden aangepast aan de grootte van je scherm.
Zo is het op alle media goed te lezen: mobieltje, tablet, laptop en monitor.

Gebruik je een mobieltje met een smal scherm, dan is het - bij webpagina's met een tabel - handig om je toestel horizontaal te houden en evt de webpagina iets te verkleinen. (met twee vingers op het scherm naar elkaar toe bewegen).
Het kan ook helpen de lettergrootte / tekstweergave van je mobieltje aan te passen (bij instellingen).


Bijbel

Wanneer ik uit de bijbel citeer is dat met toestemming van het Nederlands Bijbelgenootschap. Doorgaans gebruik ik de Nieuwe BijbelVertaling (NBV) van 2021, maar ook wel eens de vertaling van 1951 (NBG), de klassieke StatenVertaling (SV) van 1637 of de Bijbel in Gewone Taal (BGT, 2014). Je kunt deze vertalingen zelf ook raadplegen via de bijbel.nl   Wil je meer uitleg bij de Bijbelse verhalen, dan vind je de nodige literatuur in deze digitale kaartenbak.


Zoeken

Via de zoekfunctie - het vergrootglas rechts van het menu - krijg je een overzicht van wat er op de site over een bepaald onderwerp is te vinden. Typ bv 'schepping' en alle blogs waarin het woord schepping voorkomt, verschijnen op het scherm. De zoekfunctie brengt niet de 'verborgen' onderwerpen in beeld, nl de passages en literaire vormen van menu 1 en 3. Dus wil je iets over Ps 23 of over 'parabel' lezen, kijk dan vooral ook in de registers waarin deze vermeld staan.

Jaartelling

We gebruiken de afkortingen vC en nC om de jaren voor en na het jaar 0 aan te geven. We weten wel dat het tamelijk pretentieus is om de geboorte van Jezus als het beheersende midden van de geschiedenis te zien. En ook dat de geboorte van Jezus waarschijnlijk in 4vC gedateerd moet worden. Om die redenen hebben e overwogen om voor een andere afkorting te kiezen: BCE = Before Common Era, of GJT = Gebruiktelijke Jaartelling. Maar vC en nC zijn zo ingeburgerd dat we die toch maar blijven gebruiken.


Hij / zij / hen

We hebben respect voor alle mensen, hun geslacht, gender en geaardheid. Maar omwille van de leesbaarheid houden we het op 'hij' als we het over de mens of de lezer hebben. Afwisselen met hij, zij, hen enz vinden we de leesbaarheid nadelig beïnvloeden.
terug

Wat is nieuw?

11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus