God

God (Hebr El, meervoud elohim) is in de semitische talen in de eerste plaats een zelfstandig naamwoord voor god, meervoud goden. Het Babylonische Ilu en het Arabische Allah komen van dezelfde stam, die ‘sterk zijn’ betekent.

Buiten Israël gold El als de hoogste god van het Kanaänitische pantheon. Hij werd als een sterke, oude man voorgesteld, met een baard, en horens op zijn hoofd als teken van macht, en zittend op zijn troon. De vele andere goden waren hem ondergeschikt.

Het OT gebruikt vooral El (238x) en Elohim (2600x), maar ook iets andere vormen als Elim (9x), Eloah (41x) en het Arameses Elah (95x)
Omdat het OT leert strikt in Jahweh alleen te geloven, zijn deze woorden vaak niet meer in gebruik als zelfstandige naamwoorden voor de soort god – goden. Meestal zijn het andere namen voor Jahweh, Israëls God. Zo bv in Deut 6: 4 Hoor, Israël: de HEER (is) onze God, de HEER alleen!

Ondertussen waren de goden nog steeds een realiteit bij de omringende volken en bij de oorspronkelijk Kanaänitische bevolking. Als profeten of psalmisten daar iets over wilden zeggen, konden ze niet om deze woorden heen en gebruikten ze die als zelfstandige naamwoorden. In Ps 82 vinden we soortnaam en eigennaam door elkaar in hetzelfde vers:
1a Elohim/God staat in de raad van El/God
1b Hij spreekt recht in de kring van de elohim/goden.

De naam El kreeg soms een aanvulling
El Sjaddai (de Ontzagwekkende) – Ex 6: 2
El Eljon (de Allerhoogste) – Gen 14: 18
El Betel (Betel is plaatsnaam, letterlijk betekent die naam huis van God – Gen 31: 13
El Olam (de Eeuwige) – Gen 21: 33
El Roï (Zien)  – Gen 16: 13

Elohim kan ook betekenen ‘heel erg groot’ Dan is het een bijvoeglijk naamwoord. Nineve is bv een ir gadool l’elohim = een geweldig grote stad (Jona 3:3). In zo’n geval staat er altijd bij wat er zo groot is.

In het OT kan de naam Jhwh gecombineerd worden met anderen namen en titels. Een bijzonder voorbeeld is: Want de Here (JHWH), uw God (Elohim), is de God (Elohim) der goden (Elohim) en de Here (Adoon) der heren (Adonim), de grote, sterke en vreselijke God (El) (Deut 10: 17 NBG51)

 

terug

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus