Intro

De nadruk op taal, verbeelding, beeldspraak doet de vraag opkomen naar het bestaan van God: is Hij literaire fictie die los van het verhaal niet bestaat,  of  veronderstellen de Bijbelse verhalen zijn bestaan? En wat is bestaan eigenlijk?

 

Lees meer 

1 God van de Filosofen

De vraag of God bestaat en wie of wat God is, is ook door filosofen en theologen opgepakt en van een antwoord voorzien. Hun uitgangspunt is het idee of begrip God. Hun methode is deductie: uit enkel het begrip leiden ze op logische wijze allerlei nadere eigenschappen van God af. De bekendste en invloedrijkste voorstelling die zo ontwikkeld is, is het volmaakte Opperwezen.
Lees meer 

2 God van de Natuurwetenschappers

Met de vraag of God bestaat en wie of wat God is hebben ook de natuurwetenschappers zich bezig gehouden. Hun uitgangspunt is de concrete werkelijkheid van zon en sterren en van de levende natuur: planten, dieren en mensen. Zij willen weten wat iets is en hoe het functioneert. Wat levert hun onderzoek op voor de vraag naar God?
Lees meer 

3 God van de Bijbelse verhalen

in voorbereiding:
 
Lees meer 

4 Fictie?

In voorbereiding
Lees meer 

5 Een geschikte metafoor

in voorbereiding
Lees meer 

Deïsme

Deïsme (van Latijn Deus - God) is de opvatting dat God de Schepper is van alles wat bestaat. Hij heeft de werkelijkheid als een ingewikkelde machine in elkaar gezet en bemoeit zich er nu niet meer mee.
Lees meer 

Procestheologie

Kenmerkend voor deze theologie is dat het God ziet als de scheppende instantie die mens en wereld een doel meegeeft (oorsprong), met de schepping verbonden blijft (heden) en deze probeert te lokken naar zijn bestemming (toekomst).
Lees meer 

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus