Wereldbeelden

Mensen houden er altijd een voorstelling op na over de wereld waarin zij leven. Het is misschien wel het belangrijkste grote verhaal waarin wij wonen.
 
Lees meer 

1 Werelden

Er bestaan verschillende werelden. Dat heeft te maken met onze beperkte blik, positie en verstand. Maar ook met de houding die we aannemen. Al naar gelang we ons objectiverend of participerend opstellen ontsluit de werkelijkheid uiteenlopende werelden.
Lees meer 

2 Het naieve wereldbeeld

De eerste indruk van de werkelijkheid om ons heen.
Lees meer 

3 Het mythologische wereldbeeld

Het mythologische wereldbeeld in het Oude Testament
Lees meer 

4 Het premoderne wereldbeeld

Van een platte naar een bolvormige aarde: de ontwikkelingen, de Grieks-Romeinse wereld.

Lees meer 

5.1 Het mechanische wereldbeeld

De opvolger van het premoderne wereldbeeld is heliocentrisch, maar dat is niet het voornaamste kenmerk van het wereldbeeld van de 16 t/m 19-e eeuw. Dat is nl het mechanische aspect. Vandaar dat we het meestal het mechanische wereldbeeld noemen.
Lees meer 

5.2 Het mechanische wereldbeeld

Materialisme en andere kenmerken van het mechanische wereldbeeld.
Lees meer 

6.1 Het relatieve Wereldbeeld (het hele grote)


afb 10  Albert Einstein (1879 - 1955) (picryl)
Voor het astronomisch grote zijn de natuurwetten van Newton niet nauwkeurig genoeg. Einstein zou die preciseren met de relativiteitstheorie.

 
Lees meer 

6.2 Het relatieve wereldbeeld (het hele kleine)

Op een fundamenteel niveau blijkt de werkelijkheid zich niet-deterministisch te gedragen, maar probabilistisch, dwz er is alleen iets te zeggen over de waarschijnlijkheid, over de grootte van de kans dat iets zus of zo is.
Lees meer 

7.1 Oerknal en Anthropisch Principe

Het verhaal van de wetenschap : Oerknal en Anthropisch Principe

Lees meer 

7.2 Evolutie, Design en God

Het verhaal van de wetenschap: Evolutie en Intelligent Design
Lees meer 

7.3 Orde uit Chaos

in voorbereiding
Lees meer 

7.4 Theory of Everything

Er zijn vier fundamentele natuurkrachten en even zoveel natuurwetten die deze beschrijven. Die vier samen in één wet combineren betekent volgens Hawking dat we dan 'the mind of God' kennen. Alles uit het verleden is dan verklaarbaar en alles in de toekomst is dan voorspelbaar.  Dit zou je het Deïsme van de 21-ste eeuw kunnen noemen.
Lees meer 

8 Materialisme

Materialisme is hier niet moralistisch bedoeld als liefde voor geld en bezit, maar filosofisch: de visie dat de werkelijkheid, inclusief leven, bewustzijn, denken, willen, voelen, waarderen, geloven enz. zijn te herleiden tot materie.
Lees meer 

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus