Verhuizen

Het huisje dat de beth is, heeft een opening. Om naar buiten te gaan en te leven en werken. Om weer naar binnen te gaan en op adem te komen. Dat is een groot verschil met een gevangenis waarin je vast zit.

In de loop van de tijd merkte ik wel, dat m’n geloof toch niet het fijne verhaal was om in te wonen. Ik verlangde naar meer inspiratie, zekerheid, kracht, licht, of een andere bijzondere ervaring. Maar die kwam er niet. En wat ik ook deed - bidden, studeren, praten met anderen, schrijven, mediteren enz - niets hielp. M’n geloof: een verhaal om in opgesloten te zitten.
Achteraf denk ik dat de volgende ‘fouten’ me als de vier wanden van een cel vast hielden. Het ‘Maar’ geeft telkens aan, waar ik vermoed dat de oplossing ligt.

 1. Door elkaar halen van theologie en geloven.
  Maar: geloven is geloven in God, niet in theologie. Geloven is vertrouwen, liefhebben, verantwoordelijkheid nemen, verlangen, hopen, strijden, bidden. Theologie is verstandelijk redeneren en aannemelijk maken.
 2. Het idee dat alleen als iets echt gebeurd is, het verhaal daarover waardevol is.
  Maar: van allerlei Bijbelse verhalen is onzeker in hoeverre ze echt gebeurd zijn. Dan zijn ze nog niet onwaar; er kan ook een symbolische betekenis in schuil gaan. Trouwens verhalen die wel 'echt gebeurd zijn’ kunnen die ook overbrengen.
  Het onzegbare kan niet anders dan op symbolische wijze (metaforen, verhalen, poëzie) aangeduid, en alleen maar met hart en ziel aangevoeld kan worden. De waarheid van het geloof laat zich niet in rechtlijnige, wetenschappelijke of filosofische taal vatten.
 3. God te eenzijdig voorgesteld als het Almachtige Opperwezen boven, buiten, tegenover de werkelijkheid. De Schepper die om het even regen en droogte, ziekte en gezondheid enz over ons brengt. Dat roept altijd weer de 'waarom-vraag' op.
  Maar: de bijbel leert ons niet een grillige God kennen; de God van Jezus is één: Hij is als pure goedheid werkzaam in de wereld, tegen de doodsmachten in. Een God van nabij: een stem die opklingt uit verhalen en inspireert tot het goede.
 4. Geloof uitgewerkt tot een visie die het leven een beetje verfraait. In wezen comfortgeloof dat alles bij het oude laat en geen echte ervaring van God oplevert.
  Maar: Gods liefde kennen is primair beseffen hoezeer je die van nature afwijst. En toch nodig hebt. En Goddank mag ontvangen. Wie dat met zich laat gebeuren, wordt opnieuw geboren om liefdevol te leven en om te zien naar mensen in de knel. Kruisgeloof.

Verhuizen
Nog langer in de gevangenis van de rationele theologie blijven zou me steeds ontevredener met m’n geloof maken, temeer omdat ik vermoed dat het geloof meer te bieden heeft dan ik er vind.
De beeldspraak van woning en gevangenis doet als vanzelf een volgende metafoor aan de hand: dat van de verhuizing. Waarom zou ik niet de gevangenis achter me laten om te gaan wonen in een verhaal? Van ratio naar narratio dus.
Schrijven helpt me de dingen beter te begrijpen. Ik zet de stukjes als blogjes op de site zodat een ander er misschien ook iets aan heeft.

 

terug

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus