Wonen in een Verhaal

In geklets kun je niet wonen. Dat hoor je mensen zeggen die al jaren op een woning wachten. Ze hebben gelijk. Er moeten huizen gebouwd worden, niet nog meer rapporten en nota’s geschreven.

Mensen hebben niet alleen letterlijk een woning nodig, ook figuurlijk. Verhalen bieden dat: onderdak. Ze zijn wezenlijk voor mensen. Als we willen uitleggen wie we zijn, vertellen we een verhaal. Met alleen leeftijd, geslacht en dat je op voetbal zit, blijven we op de vlakte. Zulke dingen zeggen zo goed als niets over wie je bent. Maar vertel je een verhaal over je elftal, trainingen, wedstrijden, supporters en de derde helft, dan komt het wel over dat voetbal belangrijk voor je is. Zo heeft iedereen verhalen over werk, gezin, vakantie, zorgen, gezondheid en nog veel meer. Daarmee vertellen we aan onszelf en aan anderen wie we zijn of proberen te zijn. Zo voelen we ons een beetje thuis in deze wereld en functioneren we.

Wanneer je over je leven niet meer een verhaal kunt vertellen, is de zin eruit verdwenen. Dan ben je jezelf kwijt en moet je op zoek naar een nieuw verhaal om in te wonen.

Het bijzondere van de bijbel is, dat die vol staat met verhalen waardoor je je kunt laten inspireren en bemoedigen. Iemand vertelde dat het jaren lang niet klikte tussen haar en haar zoon. Ze begreep er niets van en wist niet wat te doen. Op zoek naar een verhaal moest ze denken aan de gelijkenis van de verloren zoon (Luc 15). Hier vond ze de wijsheid om haar zoon de ruimte te geven en de kracht om op zijn terugkeer te wachten. Zo hield ze de hoop op een goede afloop levend. Dat is wonen in een verhaal.

Zo nietszeggend als het is wanneer we ons voorstellen met enkel naam, leeftijd en een hobby, zo is dat ook met God. Hij zegt niet ‘Ik ben een God van mensen’. Hoe waar het ook is, zonder verhalen zouden we ons er niets bij kunnen voorstellen. God vertelt verhalen: zijn Geest inspireerde de schrijvers van de bijbel. Uit hun/Zijn verhalen leren we Hem veel beter kennen, dan uit ‘God van mensen’ of een andere korte formule. In verhalen komt Hij tot ons, in verhalen vinden wij Hem. Je zou daarom kunnen zeggen: ook God woont in verhalen.

Al die verhalen, gelijkenissen, gedichten enz in de bijbel vormen met elkaar ook weer een verhaal: het grote verhaal van Gods geschiedenis met de mensen. Dat is het zingevingsverhaal bij uitstek omdat heel je leven, van begin tot eind en met alle ervaringen onderweg daarin past. Tegenwoordig zijn de grote verhalen verdacht. Ook het christelijke verhaal stuit op terechte kritiek. Het moet nodig afgestoft en bijgesteld worden om geloofwaardig te kunnen zijn. Maar dan zou het wel eens een heel geschikt verhaal om in te wonen kunnen zijn.

 

terug

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus