Logo

De eerste letter van het eerste woord1 in de bijbel is de ב die een b of v klank aangeeft en meestal beth (spreek uit ‘beet’) wordt genoemd. Beth betekent huis, woning, onderkomen in het Hebreeuws.
Het is waarschijnlijk dat de vorm van de letter teruggaat op een schematische voorstelling van een plattegrond van een huis: vier wanden met een opening. Zo in elk geval ziet de beth er in het proto-Sinaïtische schrift van de 12-de eeuw voor Christus uit. De Hebreeuwse beth lijkt meer op een huisje dat rechtop staat: een dak, een wand, een bodem en een opening.

Hoe dan ook, vorm en betekenis van de beth heeft aanleiding gegeven tot de mooie gedachte dat de bijbel is als een huis om in te wonen: het biedt
  • een dak boven je hoofd,
  • een steun in de rug,
  • vaste grond onder de voeten
  • een opening om naar buiten te gaan en te leven en werken. Om weer naar binnen te gaan en op adem te komen.
Hebreeuws lees je van rechts naar links: alle verhalen, psalmen, profetieën van de bijbel zijn uit deze beth voortgekomen. Met elkaar vormen ze het grote verhaal van God met de mensen. Een goed verhaal om in te wonen.


-----
1 beresjiet =  in een begin (Gen 1: 1)

 
terug

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus