Tegenstrijdigheden

De Bijbel bevat nogal wat uitspraken die elkaar tegen spreken. Soms is dat alleen maar gezichtsbedrog: bij beter lezen wat er staat verdwijnt de tegenspraak. Maar er zijn ook tegenstrijdigheden die zich niet laten oplossen.
Lees meer 

Intro

Het is goed om bij de studie van de bijbel te onderscheiden tussen uitleggen, verklaren en toepassen. De theorie over deze dingen heet hermeneutiek (Grieks voor uitleggen, vertalen).

 

Hermeneutische cirkel

De 66 geschriften van vele schrijvers vormen samen de Bijbel. Is er een rode draad in al die teksten te ontdekken waardoor de Bijbel bij alle verscheidenheid toch een eenheid is? Of is het een bont geheel zonder een centraal thema?

Lees meer 

Uitleggen

Om een tekst begrijpend te kunnen lezen, moet je de taal kennen, de betekenis van de woorden, de structuur van de tekst, achtergronden.
Lees meer 

Verklaren

Is een tekst min of meer uitgelegd en begrepen, dan willen wetenschappers vaak ook weten hoe die tekst bv als historisch produkt is te verklaren.
Lees meer 

Interpreteren

Door de tekst te interpreteren blijft die niet een overblijfsel uit een ver en vreemd verleden, maar wordt die relevant voor ons geloof en leven hier en nu.
Lees meer 

Geestelijke lezing

Ook wel lectio divina of meditatieve lezing van de Bijbel
Lees meer 

Met verbeeldingskracht

in voorbereiding
 
Lees meer 

Regula Fidei

in voorbereiding
Lees meer 

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus