Intro

De Bijbel is het boek waar gelovigen de verhalen vinden die hen inspireren. In dit menu enkele invloedrijke opvattingen over bijbel en uitleg. Achtergrondinformatie bij de bijbel vind je hier: besproken passages. Voor de taalkundige kant van de Bijbel moet je bij het menu Taal en Communicatie zijn, met subpagina's over literaire vormen, vertalen, uitleggen, verklaren, interpreteren.

 

Woord van God

Waarom vinden Christenen de Bijbel zo'n belangrijk boek?
Lees meer 

Bijbelse Theologie

Bijbelse theologie klinkt als een kwaliteitskenmerk. Dan betekent het goede, verantwoorde theologie, op een Bijbelse grondslag. Maar het is ook de naam van een bepaald vakgebied, een onderdeel van de bijbelwetenschappen. Zo bedoelen we het hier.
Lees meer 

Spiritualisme

Is er een rechtstreek contact met God mogelijk?
Lees meer 

Allegorese

Allegorese: een manier om vier betekenislagen in de Bijbel te vinden.
Lees meer 

Typologie

Bij een typologische lezing van het Oude Testament vallen allerlei teksten op die verwijzen naar het evangelie van Jezus Christus. Het is dé manier waarop de schrijvers van het NT het OT hebben gebruikt.
Lees meer 

Creationisme

Creationisme is de overtuiging dat het heelal, de aarde met de levende en de dode natuur en ook de mens door een goddelijke Schepper is gemaakt. In de praktijk gaat het om een poging Bijbelse teksten te combineren met wetenschappelijke inzichten over het ontstaan van het leven.
Lees meer 

Biblicisme

Biblicisme is de opvatting dat de Bijbel het Woord van God is en daarom in zijn letterlijke betekenis uitgelegd, gepredikt en toegepast moet worden
Lees meer 

Fundamentalisme

Het Fundamentalisme is ontstaan uit reactie op moderne ontwikkelingen in kerk en cultuur. Die werden als bedreigend ervaren. Dat is het nog altijd het kenmerk van christelijk fundamentalisme.
Lees meer 

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus