Uitspraken

'De mythen en wetten van de religie zijn niet waar omdat ze passen in een metafysische, wetenschappelijke of historische werkelijkheid, maar omdat ze het leven verbeteren. Ze vertellen je hoe de menselijke natuur functioneert, maar je zult de waarheid van die mythen en doctrine alleen ontdekken, als je ze betrekt op je eigen leven en ze in praktijk brengt.'  (Karen Armstrong in: De wenteltrap, p. 335)

'...dat reflectie over religieuze voorstellingen van het goede leven mogelijk is, maar dat de betekenis van deze voorstellingen nooit in begrippen kan worden gedefiniëerd. De elementen van het goede leven zijn niet los van verhalen, dromen, visioenen en liederen verkrijgbaar. Het gaat immers om een werkelijkheid die niet voorhanden is en daarom alleen evocerend kan worden opgeroepen.' (Wessel Stoker en Henk Vroom in: Verhulde Waarheid, p. 16)

'...de hedendaagse crisis in vrijwel alle christelijke kerken staat in nauw verband met het feit, dat de overgeleverde woorden en symbolen in het christelijk erfgoed niet of nauwelijks meer aansluiten bij de eigentijdse bestaanservaring van vele christenen en ook niet bij hun daarmee verwante religieuze ervaringen' (W. Hensen in Christuservaring, p. 16)

'Of hoe zouden religieuze stromingen afstand kunnen doen van hun dogma's en restrictieve waarheidsclaims en ruimte kunnen bieden om het mysterie tegen te komen in plaats van het te onderdrukken, of exclusief te maken voor een kleine groep gelijkgestemden?' (J. Vervoort, interview in Trouw, 15 juni 2024, p 42)

'De christelijke religie gaat,...., tot op onze dagen nóg in een religieus gewaad gekleed. Maar dat 'religieuze gewaad' is niet de essentie. De essentie is het Geheim dat midden in ons leven staat. Daarom moet men dat Geheim ook niet in de hemel zoeken, in verheven religieuze ervaringen, noch in de oerwateren van het onbewuste, in indrukwekkende archetypische belevingen. Nee: 'Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken' (Rom 10: 8). Zo dicht zit het Geheim ons op de huid: het heeft met het leven zélf te maken, in de wijze waarop wij met elkaar en met onszelf communiceren. (W. Zijlstra, Op zoek naar een nieuwe horizon, p. 374)
terug

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus