Intro

De nadruk op taal, verbeelding, beeldspraak doet de vraag opkomen naar het bestaan van God: is Hij literaire fictie die los van het verhaal niet bestaat,  of  veronderstellen de Bijbelse verhalen zijn bestaan? En wat is bestaan eigenlijk?

Om die vraag te beantwoorden staan we eerst stil bij het Godsbeeld dat veel gelovigen er op na houden: het Opperwezen, dat alles heeft gemaakt, in stand houdt, stuurt en leidt en als het moet op bovennatuurlijke wijze ingrijpt in de loop van de gebeurtenissen. Het zijn trouwens ook veel niet-gelovigen die bij God aan deze voorstelling denken. Het was voor hen vaak de reden om met geloven te stoppen. Dit idee van God is niet zo Bijbels als wel gedacht. Het blijkt - zien we bij (1) - zijn wortels te hebben in de Griekse filosofie.

De moderne natuurwetenschappen doen het vaak voorkomen dat God niet bestaat. Daar gaan we op in bij (2).

Onder (3) gaan we in op de het Godsbeeld in de Bijbel.

Daarna kunnen we iets meer zeggen over het bestaan van God: bestaat Hij alleen in het verhaal of ook los van de verhalen (4)

En tenslotte: (5) wat is een geschikte metafoor om over God te kunnen spreken?

 
terug

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus