Intro

Uit de vele Bijbelse verhalen heeft de kerk het grote verhaal van Gods heilsgeschiedenis met mensen beluisterd. Dat christelijke grote verhaal bestaat in verschillende uitvoeringen, ook enkele die door de kerk werden afgewezen, zoals de gnostieke versie. De kerk moet elke tijd weer het grote verhaal van het christelijk geloof opnieuw formuleren en verder vertellen. Zolang de geschiedenis doorgaat, kan het het niet uitputtend eens en voorgoed worden vastgelegd.
 

Lees meer 

Problemen met de gangbare versie

Het grote verhaal van het christelijk geloof noemen we 'heilsgeschiedenis'. Het bestaat uit een aantal vaste elementen.
Lees meer 

Drie versies van het chr geloof

Relaties kun je in drie soorten indelen, al naar gelang er vrijheid, liefde en wederkeringheid in is: objectieve relaties zijn zo eenzijdig, dat je je kunt afvragen of het wel een relatie is (vb dictator, volk). Zakelijke of contractrelaties zijn wel wederkerig, maar niet liefdevol (bv werkgever - werknemer). Echte relaties zijn voluit wederkerig, vrij en liefdevol. Bv twee partners in een huwelijk.
(in voorbereiding)
Lees meer 

Eenvoudige versie?

Of moeten we bij de grote lijn blijven: schepping, Adam en Eva, zondeval, zondvloed, Abram, Israel, Mozes, profeten, Jezus, Pinksteren, kerk, wederkomst, herschepping?  (in voorbereiding)
 
Lees meer 

Augustinus

in voorbereiding
Lees meer 

Gnostiek

Binnen de kerk ontstond eind eerste eeuw een stroming die als de gnostiek (=kennis, inzicht) bekend staat.
Lees meer 

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus