Beeldspraak

Omschrijving Bijbelse voorbeelden Uit de Kerkgeschiedenis
Individueel persoonlijk    
Christenen Hnd 11: 26  
Gelukzoeker - geen duidelijk doel Abram  Gen 12: 1 - 9  
Leerling of Discipel zijn De twaalf leerlingen, de geïnteresseerde anderen  
Kruis dragen, lijden Luc 9: 23, Rom 6:6  
Mensen van de Weg   Hnd 9: 2; vgl 18: 25v  
Navolging     Thomas a Kempis, Dietrich Bonhoeffer
Pelgrim onderweg  een duidelijk doel  Ps 84, 120 - 134 Bunyan
Strijder met God: Jacob - Israël Gen 32: 22 - 32  
In gevecht met het kwaad Geestelijke wapenrusting Ef 6  
Twijfelaar Thomas Joh 20; 19 - 29;  Prediker  
Vreemdelingen en Bijwoners Heb 11: 13  
Wandelen met God Henoch Gen 5: 24  
Zwervende Arameeër Deut 26: 5  
Getuige zijn Hnd 1: 8  
Apostel zijn Paulus  
     
Samen met anderen    
Een nieuwe gemeenschap    
Een geestelijke tempel    
     
     
Werken aan jezelf, de weg van geestelijke groei opnieuw geboren, rechtvaardiging, heiliging, Augustinus eva
     
terug

Wat is nieuw?

19-07-2024: het gebed van Jabes 1 Kron 4: 9
16-07-2024: Achtergronden bij Luc - Hnd
15-07-2024: Perspectief
11-07-2024: uitleg Luc 13: 1 - 9
09-07-2024: Wat is geloven nu eigenlijk?
08-07-2024: Søren Kierkegaard
02-07-2024: Natuurwetenschappers over God
30-06-2024: de serie wereldbeelden van geholi verplaatst naar HIER
28-06-2024: Filosofen over God
24-06-2024: van geholi.nl overgenomen, bewerkt en voorzien van gespreksvragen: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 6 en Ex 3: 7 - 15
21-06-2024: Blaise Pascal
18-06-2024  De bekering van Saulus (2) volgens Hnd 9, 22 en 26
Uitleg van Bijbelse woorden van geholi.nl overgezet naar hier
17-06-2024: Diverse blogs van geholi.nl verplaatst naar hier
11-06-2024: Problemen met de gangbare versie vh grote verhaal vh chr geloof
08-06-2024: Materialisme (in filosofische, niet morele betekenis)
07-06-2024: Je zelf een vlot liegen (Holtrop)
05-06-2024: Achtergronden bij enkele bijbelboeken
03-06-2024: Narratieve theologie, zingeving
02-06-2024: foto boekenplank, uitspraken, gebruik van de site, copyright
29-05-2024: logo, naam van de site, foto + verhalen te over, verhuizen

Afkortingen

Afkortingen Bijbelboeken > Register kolom 1
BGT = Bijbel in Gewone Taal
BHS = Biblia Hebraica Stuttgartensie (Hebr. OT)
DL = Dordtse Leerregels
GNT = Griekse Nieuwe Testament (Nestle-Aland)
HCat = Heidelbergse Catechismus
HTB = Het Boek
HSV = Herziene  Staten Vertaling
LXX = Septuaginta (Griekse Vertaling vh OT; 250 - 50 vC)
LV14 = Leidse Vertaling 1914
NBG = Nederlands Bijbel Genootschap
NBG51 = Vertaling van 1951
NBV21 = Nieuwe Bijbel Vertaling van 2021
nC = na Christus
NGB = Nederlandse GeloofsBelijdenis
NT = Nieuwe of tweede Testament
OT = Oude of eerste Testament
PKN = Protestantse Kerk Nederland
RKK = Rooms Katholieke Kerk
SV = Staten Vertaling
vC =  voor Christus